kard. Karol Wojtyła

WYKŁADY


Wykłady wygłoszone podczas wizyt ks. kard. Karola Wojtyły we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Wrocław, 24 kwietnia 1966 roku

WYKŁAD WYGŁOSZONY NA SESJI Z OKAZJI 400-LECIA ISTNIENIA SEMINARIUM DUCHOWNEGO WE WROCŁAWIU


[Data nieokreślona]

LOGIKA WEWNĘTRZNA VATICANUM II. PRÓBA UPORZĄDKOWANIA DOKUMENTÓW SOBOROWYCH CELEM ICH PRZEDSTAWIENIA


Wrocław, 29 sierpnia 1972 roku

UDZIAŁ ŚWIECKICH W ŻYCIU PARAFII. WYKŁAD PRZYGOTOWANY NA II WROCŁAWSKIE DNI DUSZPASTERSKIE


Wrocław, 29 sierpnia 1972 roku

UDZIAŁ ŚWIECKKICH W DUSZPASTERSTWIE PARAFIALNYM. WYKKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS IIII WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


Wrocław, 2 maja 1973 roku

PROGRAMOWANIE DUSZPASTERSKIE NA LATA 1975–1978. WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS OBRAD KOMISJI DUSZPASTERSKIEJ EPISKOPATU POLSKI WE WROCŁAWIU


Wrocław, 29 sierpnia 1973 roku

TEOLOGICZNE PODSTAWY DUSZPASTERSKIEJ MISJI KAPŁANA. WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS III WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


Wrocław, 27 sierpnia 1974 roku

APOSTOLSTWO ŚWIECKICH JAKO UCZESTNICTWO W PODSTAWOWYCH FUNKCJACH KOŚCIOŁA. WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS IV WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


Wrocław, 28 sierpnia 1975 roku

PERSPEKTYWY CZŁOWIEKA. INTEGRALNY ROZWÓJ A ESCHATOLOGIA. WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS V WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


Wrocław, 30 sierpnia 1977 roku

ZBAWCZA MISJA KOŚCIOŁA A WSPÓLNOTA LUDU BOŻEGO. WYKŁAD WYGŁOSZONY PODCZAS VII WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


[Data nieokreślona]

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KOŚCIÓŁ


Wrocław, 29 sierpnia 1978 roku

MISTERIUM ŻYCIA – MISTERIUM MIŁOŚCI. WYKŁAD ODCZYTANY PODCZAS VIII WROCŁAWSKICH DNI DUSZPASTERSKICH


[Data nieokreślona]

EWANGELIZACJA W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM


Kraków, 1978 rok

KARDYNAŁ BOLESŁAW KOMINEK WIDZIANY Z KRAKOWA


obserwatorium

Fundacja Obserwatorium Społeczne
pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław
tel: +48 713 074 237
email: fundacja.obserwatorium@obserwatoriumspoleczne.pl
WWW: www.obserwatoriumspoleczne.pl

nowe zycie